Tạp chí Thi đua Khen thưởng: Nỗ lực vượt khó, nâng tầm vị thế

 329 lượt xem
TĐKT - 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Thi đua Khen thưởng luôn làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát hiện, nêu gương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống; qua đó góp phần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, xây dựng xã hội hạnh phúc. 

Liên tục đổi mới, không ngừng phát triển

Tạp chí Thi đua Khen thưởng được thành lập ngày 7/6/2001 trên cơ sở Bản tin Thi đua - Khen thưởng thuộc Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước trước đây, nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tạp chí xuất bản 1 kỳ mỗi tháng, được phát hành tới tất cả các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước.

Tạp chí Thi đua Khen thưởng là cơ quan ngôn luận của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các chức năng, nhiệm vụ: Tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhân tố mới và điển hình tiên tiến; hướng dẫn công tác nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; trao đổi lý luận và kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước…

Tạp chí Thi đua Khen thưởng được các chiến sĩ đảo Trường Sa đón đọc và yêu thích (ảnh: Thiên Cầm)

Xuất phát từ tờ bản tin, sau đó là tờ Tạp chí dày 40 trang, in trên giấy offset, hiện nay Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã được cải tiến, in 4 màu trên giấy couche, dày 56 trang. Các chuyên mục gồm có: Nhân vật – sự kiện, Diễn đàn trao đổi, Chung sức xây dựng nông thôn mới, Thi đua yêu nước, Điển hình tiên tiến, Văn hóa – Văn nghệ, Tin tức.  

Bên cạnh Tạp chí Thi đua Khen thưởng bản giấy, Trang thông tin điện tử Tạp chí Thi đua Khen thưởng cũng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2008, tạo ra một kênh thông tin mới, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh, kịp thời, thường xuyên về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó mở rộng đối tượng bạn đọc. Trang thông tin điện tử thi đua khen thưởng với một số chuyên mục chính như: Phong trào thi đua, Điển hình tiên tiến, Diễn đàn, Chuyên đề, Văn bản về Thi đua Khen thưởng, Quyết định khen thưởng, Hỏi đáp, Videoclip… Với số lượng truy cập trung bình hàng năm khoảng 1,5 triệu lượt cho thấy trang thông tin điện tử đã thực sự thu hút được sự quan tâm của độc giả tới công tác thi đua, khen thưởng.

Bài viết trên các chuyên mục của Tạp chí đều phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt, những phát minh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những cách làm hay trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều bài viết mang tính phát hiện, qua đó góp phần thực hiện chức năng báo chí, xây dựng điển hình, cổ vũ phong trào thi đua, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực. Nhiều bài viết mang tính diễn đàn, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng của ngành một cách có hiệu quả.

Nội dung các bài viết đều tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… do Thủ tướng Chính phủ phát động; tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, phong trào “ Dân vận khéo”…

Tạp chí tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua theo hướng bám sát từ cơ sở, từng đơn vị, từng cụm, khối thi đua. Ngoài việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục như: “Điển hình tiên tiến”, “Phong trào thi đua”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Gương sáng Thủ đô”, “Hà Nội Thi đua ái quốc”… từ năm 2019, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của độc giả thời kỳ công nghệ số lên ngôi, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo, giao lưu, tọa đàm trực tuyến về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt…, góp phần tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, để cái tốt ngày càng nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Qua đó, Tạp chí Thi đua Khen thưởng trở thành chiếc cầu nối, làm lan tỏa rộng rãi những điều nhân văn trong cuộc sống.

Cơ quan báo chí đầu tiên của Bộ Nội vụ tự chủ hoàn toàn về kinh tế

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% của Bộ Nội vụ, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã thực hiện tốt, hiệu quả công tác tự chủ tài chính.

Theo “Báo cáo Đánh giá công tác báo chí năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020” của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam, tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 850 cơ quan báo chí in và điện tử. Trong đó, số cơ quan báo chí tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động như  Tạp chí Thi đua Khen thưởng chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí điện tử, sự cạnh tranh của mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác, sự thay đổi cách tiếp cận thông tin, thói quen của bạn đọc, số lượng phát hành và nguồn thu từ quảng cáo của báo chí in giảm dần. Nhiều cơ quan báo chí phải cắt giảm nguồn nhân lực, cắt giảm chi phí, nợ lương... để tiếp tục duy trì hoạt động.

Cùng với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp buộc tạm dừng, hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm sâu hoặc rút lui khỏi thị trường... Trong bối cảnh đó, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã có sự nỗ lực rất lớn, cố gắng khắc phục khó khăn, không chỉ đảm bảo tốt nguồn kinh phí hoạt động, mà còn có lãi. Với nhiều sáng kiến, đổi mới, tạp chí vẫn đảm bảo chế độ lương, thưởng đầy đủ hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, không để xảy ra tình trạng nợ lương.. Tính đến thời điểm hiện nay, Tạp chí Thi đua Khen thưởng vẫn là cơ quan báo chí đầu tiên của Bộ Nội vụ tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động và có lãi.

Tạp chí luôn tuân thủ quy định của cơ quan Nhà nước và cơ quan thuế, vận dụng và thực hiện một cách nhanh chóng theo mô hình Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đảm bảo các nguyên tắc tài chính của nhà nước với chất lượng, hiệu quả công việc đạt ở mức tốt nhất.

Với một ấn phẩm báo chí, 20 năm không phải là khoảng thời gian quá dài. Song có thể thấy qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã từng bước khẳng định được uy tín, vị thế trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền của ngành Thi đua - Khen thưởng.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã trao tặng Tạp chí Thi đua Khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2020; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2010, 2011, 2012; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2018, 2019, 2020; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2019...

Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên chặng đường phía trước.

                                                                                                                                                                             Nguyệt Hà

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/dien-hinh-tien-tien/tap-chi-thi-dua-khen-thuong-no-luc-vuot-kho-nang-tam-vi

 
Ý kiến của bạn