Lạng Sơn: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 223 lượt xem
 

Sáng ngày 16/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

Tại hội nghị. Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo tại hội nghị về triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cụ thể:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức thành công tốt đẹp, Lạng Sơn là tỉnh đứng thứ hai cả nước có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao (99,99%). Cử tri đã bầu được những người đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước. Cuộc bầu cử đã diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, cả tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu dưới 50% cử tri đi bỏ phiếu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu vi phạm pháp luật nghiêm trọng dẫn đến bị hủy bỏ kết quả hoặc phải bầu lại...Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, không có vụ việc nào phát sinh làm ảnh hưởng tới quá trình bầu cử.

Việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, vào cuộc ngay từ đầu, thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai tích cực, đồng bộ, đúng pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Trung ương.

Công tác tuyên truyền được triển khai sớm, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng đạt hiệu quả, lan toả rộng lớn như: việc phô tô danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gửi phát đến từng hộ gia đình để cử tri nghiên cứu, lựa chọn đại biểu tiêu biểu; hình thức tuyên truyền bằng loa kéo tại những địa bàn xã khó khăn, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về bầu cử; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; trên các trang mạng xã hội... Công tác bám nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban chỉ đạo 35 các cấp) được triển khai tích cực, hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch bầu cử tại địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, các Ban, các tổ chức phụ trách bầu cử đúng luật định; tổ chức Hội nghị hiệp thương ở các cấp dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử được thực hiện kịp thời, chính xác, thuận tiện cho Nhân dân nghiên cứu, mạn đàm, theo dõi. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng tiến độ. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được giải quyết kịp thời, đúng luật định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chủ động xây dựng đầy đủ các kịch bản, phương án bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

Thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được phân công, đã bám sát, theo dõi sát từng địa bàn, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra (theo kế hoạch hoặc đột xuất) đã kịp thời tiếp nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xử lý thông tin, báo cáo nhanh, theo dõi, tổng hợp tiến độ cử tri đi bầu cử, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử đã đảm bảo có kết quả nhanh, chính xác. Cở sở vật chất phục vụ bầu cử, việc cấp kinh phí bầu cử được chuẩn bị chu đáo, cấp phát kịp thời, đảm bảo đầy đủ cho các tổ chức bầu cử, góp phần vào sự thành công cuộc bầu cử. Đặc biệt, ở một số cấp xã đặc biệt khó khăn, các Tổ bầu cử đã linh hoạt, sáng tạo vận dụng các nguyên liệu sẵn có ở địa phương (tre, nứa) để trang trí khu vực bỏ phiếu đảm bảo tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo trang trọng của cuộc bầu cử.

Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng TĐKT tỉnh đã xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 60 tập thể, 50 cá nhân.

Tại Hội nghị trực tuyến điểm cầu UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 17 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                                                                                                                                        Đường Thị Nhã

 

 
Ý kiến của bạn