Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng Trung tâm Tin học

 294 lượt xem
 

Sáng 21/6, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ban đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Trung tâm Tin học – đơn vị phụ trách quản lý Cổng thông tin điện tử Thi đua -Khen thưởng.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng Trung tâm Tin học nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên, các phóng viên của Cổng thông tin vẫn luôn vượt những khó khăn để đưa tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt,…

Lãnh đạo Ban mong muốn, thời gian tới cần tăng cường sự phối hợp các Vụ, đơn vị trong Ban chặt chẽ hơn, đồng hành cùng Cổng thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng phát huy hơn nữa thế mạnh trong công tác tuyên truyền.

Trung tâm Tin học trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ban và khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  tin tưởng giao phó.

                                                                                                                                                                      Hương Thu

 
Ý kiến của bạn