Một số điểm nổi bật về phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020

 124 lượt xem
 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, trong 05 năm qua (2016 - 2020), Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc ban hành các văn bản, chính sách về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và các dịp đặc biệt. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động đã được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và toàn thể tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 7,25% (tăng 0,12% so với nhiệm kỳ trước); thu ngân sách của tỉnh tăng gấp hơn 2 lần so với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%. Phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân. Giai đoạn 2016 - 2020, giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư với trên 3.900 km đường bê tông triển khai theo cơ chế "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Có 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 67%, có 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra (Nghị quyết là 50% xã và 01 huyện). Thành công của phong trào góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng nông thôn, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể … Các phong trào thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật về giống, công nghệ sản xuất, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao… diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo bước chuyển mới trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của bà con nông dân được cải thiện rõ rệt.

Đồng chí Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước huyện Phú Riềng lần thứ I năm 2020

Đối với công nghiệp, xây dựng đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua với mục tiêu, nội dung thiết thực như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được các sở, ban, ngành, địa phương triển khai tích cực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

          Trong lĩnh vực phát triển văn hoá, xã hội, các phong trào thi đua đã góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Điển hình là: “Dạy tốt - Học tốt”, “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân”, “Hiến máu nhân đạo”, “Đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”…, tiếp tục được duy trì và triển khai hiệu quả, đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, mang tính nhân văn sâu sắc, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tư pháp và đối ngoại đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào “Thi đua quyết thắng” của lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh ; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” trong lực lượng Công an nhân dân được duy trì hiệu quả. Các phong trào thi đua trong các cơ quan tư pháp, nội chính như: phong trào “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”;… đã phát huy tác dụng tốt, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ pháp luật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Ngày vì người nghèo”; phong trào “Thanh niên tình nguyện”; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo, gắn với việc học tập và làm theo gương Bác Hồ, xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất,  kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,…đã trở thành các phong trào quần chúng sâu rộng, thiết thực, có sức lôi cuốn, cổ vũ mạnh mẽ, nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộngcó hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện biểu dương. Trong các cơ quan Nhà nước, phong trào thi đua trọng tâm hướng vào việc nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm phiền hà cho nhân dân; phong trào thi đua “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh…

Có thể khẳng định sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh trong 05 năm qua. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong toàn tỉnh đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động, sản xuất… góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của người Bình Phước.

Đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh gặp và động viên công nhân vệ sinh của Đội công trình công cộng huyện sau giao thừa Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Công tác khen thưởng của tỉnh ngày càng được đổi mới, chặt chẽ hơn, bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; quan tâm khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho người lao động trực tiếp là chủ yếu, giảm dần số lượng khen thưởng cá nhân lãnh đạo, quản lý; khen thưởng đúng người, đúng việc, có tính thuyết phục và sức lan tỏa cao. Bên cạnh đó, các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ngày càng hoàn thiện, chất lượng, có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát huy được vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và xét việc đề nghị khen thưởng. Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được phân công. Từ các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao về chất đã thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần tích cực vào việc vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

                                                                                                                                                                                         Nguyễn Tuấn

 
Ý kiến của bạn