Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

 77 lượt xem
 

5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào trong nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp. “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” đã trở thành bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, là lời thề danh dự của người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tích cực hưởng ứng thực hiện với quyết tâm lớn, trách nhiệm cao, hành động quyết liệt, tư duy đổi mới, sáng tạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng, đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác huấn luyện, diễn tập tại Trung đoàn 218, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân có nhiều đổi mới

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành và thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những diễn biến phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, biên giới, biển, đảo. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành đồng bộ các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối pháp luật về quân sự, quốc phòng; bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tăng cường tiềm lực quốc phòng để cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, sự cần thiết và những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kịp thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động. Nhận thức đúng đắn về đối tượng, đối tác, phương thức tác chiến của quân đội trong tình hình mới; về nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều đổi mới, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Tập trung xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập quy mô lớn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, quân đội đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời có phương án xử lý hiệu quả các tình huống…Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự yêu thương, đùm bọc giúp đỡ, che chở của nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành và chiến đấu của Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp nhân dân xây dựng nhà mới

Trong những năm qua, Quân đội luôn xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh và làm tốt chính sách với người có công với cách mạng. Hàng năm, toàn quân tổ chức hàng trăm đợt, với hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân “xóa đói, giảm nghèo”, tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn quân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đã có nhiều mô hình mới như: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “1.000 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”... Không quản hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ quân đội sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và đã có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh tính mạng để cứu người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên trên 1.600 tổ chốt, với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ không kể ngày, đêm, thời tiết vô cùng khắc nghiệt vùng biên giới, căng mình làm nhiệm vụ ngăn ngừa người nhập cảnh trái phép, phòng lây lan dịch bệnh. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhường doanh trại để phục vụ nhân dân đến cách ly, bảo đảm tận tình, chu đáo. Cán bộ làm công tác khoa học của Học viện Quân y chạy đua với thời gian với tinh thần chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, đã nghiên cứu thành công bộ Kít xét nghiệm và đang nỗ lực hoàn thiện việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin ngừa Covid-19, góp phần hạn chế tổn thất do dịch bệnh gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 chuyển vào rừng ở trong nhà bạt, nhường doanh trại cho nhân dân cách ly vì dịch Covid-19

Trong 5 năm qua, toàn quân tổ chức vận động đóng góp quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền hơn 525 tỷ đồng; xây tặng 4.334 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 306 tỷ đồng; tặng 3.558 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 10 tỷ đồng; phụng dưỡng thường xuyên 2.867 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Những việc làm thiết thực đó đã tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng cơ sở địa phương ngày càng vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực, mềm dẻo, linh hoạt với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và của đất nước trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, đặc biệt là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của từng cơ quan, đơn vị tiêu biểu, như “mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”... và ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, tạo sự lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc.

Những kết quả học Bác để “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” đã góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng, là điểm tựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, quán triệt, triển khai nghiêm túc Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Quân đội và toàn quân nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đồng bộ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                                                                                                                                 Thảo Phương

 
Ý kiến của bạn