Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

 73 lượt xem
 

Chiều ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. Trong số các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội khóa XV phê chuẩn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Quốc hội phê chuẩn 04 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: quochoi.vn

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV có 27 thành viên. Cụ thể:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

04 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm Bình Minh – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.  

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026

18 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

12. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

17. Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

04 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

4. Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.

                                                                                                                                                                        PV

 
Ý kiến của bạn