Thực hiện Đề án số 01-ĐA/BCSĐ ngày 29/3/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

 146 lượt xem
 

 
Ý kiến của bạn