Dừng một số hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Bộ Nội vụ trước diến biến phức tạp của dịch COVID-19

 178 lượt xem
 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 04/8/2021, Bộ Nội vụ ban hành văn bản chỉ đạo số 3793/BNV-VP về việc tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2021) và kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 — 25/8/ 2021) - Vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ qua 76 năm; tuyên truyền sâu rộng về những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam, vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ trong việc tổ chức chính quyền cách mạng thời kỳ đất nước mới giành độc lập. Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin và website của các đơn vị tăng tần suất, số lượng tin, bài, phóng sự về truyền thống vẻ vang của Bộ và ngành Nội vụ qua 76 năm xây dựng và phát triển và vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, ngành Nội vụ nói riêng; qua đó tạo động lực, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của Bộ và ngành Nội vụ, ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Giao Văn phòng Bộ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, treo pano, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

4. Dừng tổ chức hoạt động triển làm tài liệu lưu trữ “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chân dung một huyền thoại ” và ra mắt sách "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Huyền thoại Việt Nam ” tại trụ sở Bộ Nội vụ (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2021).

Trước đó, ngày 29/7/2021, Bộ Nội vụ cũng đã ban hành văn bản số 3715/BNV-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Nội vụ, trong đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà, hạn chế tối đa người đến cơ quan làm việc; các Vụ Tổ chức - Biên chế, Chính quyền địa phương, Công chức - viên chức, Tổ chức phi Chính phủ được bố trí 1/3 công chức đến làm việc tại cơ quan để tập trung hoàn thiện các văn bản, đề án trình Chính phủ, thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2021./.

                                                                                                                                                                              Thu Trang

https://tcnn.vn/news/detail/51548/Dung-mot-so-hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-Bo-Noi-vu-truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-dich-COVID-19.html

 
Ý kiến của bạn