Kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2011

 8025 lượt xem
(BTĐKT)-Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ tiến hành đợt kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 tại một số Bộ, ngành, địa phương từ ngày 21/10 – 2/11. 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn xuống các đơn vị. Các Bộ, ngành, địa phương được kiểm tra trong đợt này là: Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thái Bình, tỉnh Bình Dương. 

Nổi bật là những nội dung kiểm tra chủ yếu như: Kiểm tra tình hình triển khai và kết quả các phong trào thi đua hưởng ứng Nghị quyết 11/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tình hình triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đánh giá kết quả việc phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành, địa phương, chỉ rõ mặt được, chưa được. Ngoài ra, đợt kiểm tra lần này sẽ tìm ra những nét mới trong công tác chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của địa phương trong năm qua; những đề xuất, kiến nghị nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

H.T
 
Ý kiến của bạn