Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

 10628 lượt xem
Ngày 15/8/2013, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Phát động phong trào và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2008- 2013 của thành phố Hà Nội. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TP Hà Nội; cùng 108 vị già làng, trưởng bản đại diện người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

 
Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị.
 
Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011- 2015”; trong các năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số ở Thủ đô Hà Nội luôn chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống bình đẳng, trung thực, đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần vào công cuộc đổi mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô và Tổ quốc.
 
Trong 5 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh, từng bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng đã huy động được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT được xây dựng, củng cố, duy trì đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT … Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào DTTS đã góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào DTTS của Thủ đô.
 
 
Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008- 2013 của Thủ đô.
 
Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Nam chúc mừng những thành tích, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố Hà Nội; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những người có uy tín trong dân tộc thiểu số.
 
Đồng chí Thứ trưởng  mong muốn các đại biểu là người có uy tín trong DTTS tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số cùng bảo vệ, vun đắp, giữ vững đoàn kết các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ; cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc trong đời sống của từng gia đình, dòng họ; tạo điều kiện cho con cháu được học hành, phát triển, không hoạt động phạm tội và các tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương…
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen và tặng quà cho 14 tập thể, 108 cá nhân là già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008- 2013 của Thủ đô./.
 
 
Ý kiến của bạn