Những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ

 75 lượt xem
 

Chỉ trong vòng hơn 06 tháng (từ ngày 28/8/1945 đến ngày 02/3/1946), trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ giao. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021), xin khái quát lại một số đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ đối với việc xây dựng chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân.

                                                                                                                                                                             Trần Ngọc Kiên

https://tcnn.vn/news/detail/51806/Nhung-dong-gop-quan-trong-cua-dong-chi-Vo-Nguyen-Giap-tren-cuong-vi-Bo-truong-dau-tien-cua-Bo-Noi-vu.html

 
Ý kiến của bạn