Ban Thi đua – Khen thưởng TW: Bồi dưỡng nghiệp vụ Tin học

 12293 lượt xem
(BTĐKT) - Trong 02 ngày 29/8 – 30/8, Trung tâm Tin học – Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tin học cho cán bộ, công chức viên chức thuộc Ban. Đây là hoạt động đào tạo bắt buộc nhằm tăng cường công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và bổ sung các kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, mạng nội bộ và mạng internet nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả đối với công tác chuyên môn hàng ngày. 

Đồng chí Vương Văn Đỉnh – Phó Trưởng Ban khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tin học.

Căn cứ các hoạt động triển khai ứng dụng CNTT tại Ban và tình hình thực tế sử dụng máy tính, mạng nội bộ, mạng internet của công chức, viên chức và nhân viên tại Ban cũng như ảnh hưởng tiêu cực ngày càng tăng của các loại virus mới xuất hiện, các phương thức tấn công, lừa đảo trên môi trường mạng, đồng từng bước đáp ứng tốt đối với việc sử dụng kết quả của các chương trình ứng dụng CNTT hiện đại hóa công tác quản lý hành chính nhà nước đang triển khai hiện nay tại Ban.       

Nằm trong chương trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giai đoạn từ nay đến năm 2015 với nội dung ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa công tác quản lý hành chính nhà nước, do các cán bộ của Trung tâm Tin học Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực tiếp hướng dẫn. 
 
Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị cho công chức, viên chức và nhân viên của Ban những kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, qua đó có thể từng bước tiếp cận nhằm sử dụng và khai thác có hiệu quả các kết quả của công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban hiện nay đối với công tác quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
 
Hiện nay, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đang khẩn trương triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã được quy định tại Kế hoạch tổng thể về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015, theo đó đến năm 2015 có ít nhất 03 dịch vụ hành chính công về  thi đua, khen thưởng cần được triển khai trên mạng. Để thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công trên mạng, việc nắm bắt các kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản là rất cần thiết đối với từng cán bộ công chức, viên chức và nhân viên của Ban.   
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tin học gồm các chuyên đề, Ứng dụng CNTT hiện đại hóa công tác quản lý hành chính nhà nước.
 
- Hướng dẫn sử dụng mạng LAN trong chia sẻ tài nguyên dùng chung.
- Hướng dẫn sử dụng thư điện tử hiệu quả (bao gồm nội dung giới thiệu hòm thư).
- Bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong quá trình sử dụng máy tính.
 
Một số hình ảnh của Lớp bồi dưỡng:
   
 
 
 
 
Gia Linh
 
 
Ý kiến của bạn