LLVT Thủ đô Hà Nội: Vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng

 8447 lượt xem
Sáng 18-10, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19-10-1946/19-10-2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự. 

Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, LLVT Thủ đô đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến” cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng… Phát huy những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bước vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, LLVT Thủ đô luôn nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Ba năm gần đây, sau khi Quân khu Thủ Đô được tổ chức lại thành Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, LLVT Thủ đô đã có những đổi mới toàn diện, đặc biệt là chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng cao đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong thời kỳ mới.

 
Đại tướng Phùng Quang Thanh gắn Huân chương Sao Vàng lên Quân kỳ Quyết thắng của LLVT Thủ đô Hà Nội.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đạt được trong chặng đường 65 năm qua, đồng thời chỉ đạo, thời gian tới LLVT Thủ đô tiếp tục phấn đấu, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là những nội dung về công tác QP-AN. Trong đó tập trung thực hiện có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 8 Khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc… Cơ quan quân sự các cấp chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra duy trì các nền nếp, chế độ, nhất là chế độ trực SSCĐ... Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, xử lý hiệu quả các tình huống theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh…
 
 
Ý kiến của bạn