Học viện Chính trị vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng

 9045 lượt xem
(BTĐKT) - Ngày 22-10, Nhân dịp Học viện Chính trị kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (25-10-2951 - 25-10-2011) và đón nhận huân chương Sao vàng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên, nhân viên Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giảng viên của Học viện.

Trong suốt 60 năm qua, Học viện đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và trong tình hình hiện nay phẩm chất đó lại càng cần được củng cố và phát huy, đây là yêu cầu nội tại cho chính sự trưởng thành và phát triển của Học viện.

 Phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, Học viện Chính trị đã đào tạo cho Đảng và quân đội hàng vạn cán bộ chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.
 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Học viện cần không ngừng phát huy truyền thống "Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ," không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cho toàn quân; đồng thời đào tạo được những giảng viên, những cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực thực sự.
 
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp những cơ sở khoa học, góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương về quân sự quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân...
 
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư yêu cầu Học viện cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chống suy thoái tiêu cực trong Đảng; xây dựng, rèn luyện được đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò, nhiệm vụ của Học viện, với sự tin tưởng của Đảng và quân đội.
 
Tổng Bí thư tin tưởng rằng với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành; với sức mạnh của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và hai lần Huân chương Hồ Chí Minh; với đội ngũ cán bộ, nhà giáo giàu tri thức và tâm huyết, lực lượng học viên đông đảo, ham học hỏi và nhiệt tình trách nhiệm; nhất định Học viện Chính trị sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời kỳ mới, xây dựng Học viện xứng đáng là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của quân đội và quốc gia.
T.H
 
 
 
Ý kiến của bạn