Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Phú Thọ

 14143 lượt xem
(BTĐKT)- Ngày 4 tháng 12 năm 2013, đoàn công tác của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Phú Thọ về kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết quả việc thực hiện công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2011 – 2013. 

Trong những năm qua công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ đã bám sát các tiêu chí, tiêu chuẩn, đảm bảo tính công bằng, công khai, khách quan, đúng người đúng đối tượng kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đánh giá cao các nội dung phong trào của tỉnh; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực trong việc tham mưu với cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương ban hành các văn bản để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2013, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Kế hoạch 5 năm (2011- 2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được cụ thể hóa cùng với việc triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành, các đơn vị đã thể hiện cách làm cụ thể, thiết thực được nhân dân đồng tình hưởng ứng, bộ mặt nông thôn, đời sống của nhân dân được cải thiện. Kết quả tỉnh đã đạt được trong các năm tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ 2.153 tỷ đồng ( năm 2011) lên 2.507,6 tỷ đồng ( năm 2012); năm 2013 ước đạt 2.752,7 tỷ đồng đạt 101,1% dự toán.; GDP bình quân đầu người năm 2013 vượt ngưỡng 1.000 USD. Các phong trào thi đua đã có bước chuyển biến, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; một số mô hình có tác dụng tốt trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở. Công tác xem xét thi đua, đánh giá thi đua thực chất, công bằng và hiệu quả cao.Công tác khen thưởng của tỉnh đã có bước đổi mới. 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bước đầu đã quan tâm đến khen đột xuất, khen chuyên đề, khen tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở và những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Việc trao thưởng trang trọng có tác dụng động viên, khuyến khích, không có đơn thư khiếu kiện. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Phú Thọ một số vấn đề cần tập trung trong năm 2014: 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm; đề cao tính thiết thực, hiệu quả trong thi đua trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, nội dung, tiêu chí, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Phát động các phong trào thi đua phải gắn liền với việc sơ, tổng kết phong trào, qua đó  phát hiện nhân tố mới, nhân rộng điển hình, chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng cho phù hợp, tránh mọi biểu hiện hình thức trong tổ chức phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện và phát huy tốt hơn nữa các phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua đột xuất nhằm phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát lại để lược bớt đi những phong trào không còn phù hợp. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cuối năm 2013 cần tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo điểm, sơ kết 02 năm thực hiện phong trào, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng phong trào trong giai đoạn 2013-2015, tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2013 theo đề án đã được Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt.

Tăng cường, phát huy tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, xây dựng các điển hình tiên tiến; đăng tải thường xuyên trên các chuyên trang, chuyên mục để nêu gương “Người tốt, việc tốt” cũng như các nội dung của công tác thi đua, khen thưởng. Cần chủ động phát hiện, đăng ký điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng. Thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm và học tập các mô hình, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng cần phát huy những kết quả đã đạt được để từng bước nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc. Chú trọng khen thưởng cho cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, cán bộ cơ sở; làm tốt công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, tăng cường phát hiện để khen thưởng. 

 

Thu Thủy

 
 
Ý kiến của bạn