Hội Khoa học Lịch sử: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

 9136 lượt xem
(BTĐKT) - Ngày 22/10, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội.

Thành lập năm 1966, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trải 6 qua nhiệm kỳ đại hội, thu hút gần 4.000 hội viên sinh hoạt tại 51 hội thành viên, có mặt tại nhiều cơ quan nghiên cứu, tỉnh, thành trong cả nước. 

Trên cơ sở khai thác các nguồn tư liệu, Hội đã có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử đất nước, thế giới, lịch sử ngành, địa phương. Những kết quả nghiên cứu của Hội đã cung cấp luận chứng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ đất nước. 
 
Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với các bộ, ngành phổ cập tri thức sử học, đưa các nội dung mới vào giảng dạy trong trường học. Trước tình trạng việc dạy và học môn sử có biểu hiện sa sút, Hội đã nghiên cứu nghiêm túc, đề xuất giải pháp khả thi, được chấp nhận. 
 
Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích của Hội với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước và nền sử học nước nhà. 
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sử học là nền tảng, có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với đất nước, đặc biệt là trong giáo dục truyền thống, xây dựng, bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình yêu đối với quê hương, những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha ông chúng ta đã tạo dựng nên. Ðây là những yếu tố làm nên cốt cách, bản lĩnh con người Việt Nam, là nền tảng cơ bản và động lực to lớn cho sự phát triển trường tồn của đất nước. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội KHLSVN cần hoàn thành sứ mệnh cao cả, thực hiện tốt việc tư vấn, phản biện, giám định, cung cấp tư liệu lịch sử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng mong đợi của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Nhân dịp này, Hội KhoahọcLịchsửViệt Nam đã công bố thành lập và ra mắt Quỹ Phát triển sử học Việt Nam. Ðây là quỹ quốc gia đầu tiên do Hội và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sáng lập, mang tính chất xã hội hóa.
P.V
 
 
Ý kiến của bạn