Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 Khối III các tổ chức Hội quần chúng tỉnh Tây Ninh

 10134 lượt xem
(BTĐKT) Sáng ngày 21.01.2014, tại Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, Khối Thi đua III các tổ chức Hội Quần chúng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng; Lãnh đạo Phòng Thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng 06 tổ chức Hội cùng các tập thể, cá nhân báo cáo điển hình tiên tiến tại Hội nghị.

Các thành viên trong Khối đã bám sát chỉ đạo trong công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25.01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2013 và tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc – ngày Truyền thống Thi đua yêu nước và các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua của tỉnh vào tổ chức mình, nhất là phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có Hội tổ chức được Cụm Thi đua cho các đơn vị thuộc ngành ở cấp cơ sở.
 
Phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối được phát động với các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều hăng hái thi đua, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngay từ đầu năm, các tổ chức hội đều xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm, duy trì công tác giao ban, hội ý thường xuyên; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tuyên truyền vận động phát triển hội viên, hội cơ sở; công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, chú trọng phối hợp các ngành, các cấp, các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động của Hội.
 
Kết quả qua một năm thi đua của Khối, Liên minh Hợp tác xã tỉnh xếp hạng nhất, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật xếp hạng nhì, Hội Văn học – Nghệ thuật xếp hạng ba.
 
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2014, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21.5.2004 của Bộ Chính trị; hoàn thành xuất sắc kế hoạch thi đua của từng đơn vị cũng như của Khối, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua của tỉnh; tổ chức Tháng thi đua cao điểm trong toàn khối chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 10.4.2014 đến 10.5.2014.
 
Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã thực hiện thủ tục chuyển giao Khối trưởng năm 2014 cho Hội Luật gia tỉnh và bầu Hội Nhà báo tỉnh làm Khối phó của Khối.
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn