Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu phong trào thi đua Khối Văn hóa – Xã hội năm 2013

 11005 lượt xem
(BTĐKT) Sáng ngày 22.01.2014, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Khối Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2013. Đồng chí Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Trong năm 2013, các thành viên trong Khối Văn hóa – Xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và thực hiện tốt “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng mạnh mẽ kế hoạch phát động phong trào thi đua. Căn cứ vào giao ước thi đua, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã phát động phong trào thi đua tập trung vào thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Kết quả, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành các nội dung thi đua theo kế hoạch, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối có nhiều tiến bộ. Mặc dù nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị đều có đặc thù riêng và có những khó khăn nhất định, nhưng từ kết quả phong trào thi đua chung của Khối đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt các mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
Ba tháng cuối năm 2013, Khối Văn hóa – Xã hội phát động phong trào thi đua chung của toàn khối, nước rút hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị với phương châm “về đích sớm”. Nhìn chung phong trào thi đua chung của toàn khối được các đơn vị thành viên hưởng ứng mạnh mẽ, đi vào nền nếp, đăng ký, bình xét thi đua khen thưởng thực chất, không chạy theo thành tích, số lượng, tạo không khí thi đua sôi nổi. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao hoạt động của Khối trong năm 2013, nhất là việc phát động phong trào thi đua chung của Khối.
 
Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết, các đơn vị trong Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội đã thống nhất bình chọn Sở Giáo dục và Đào tạo xếp hạng nhất, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xếp hạng nhì và Ban Quản lý các Khu Di tích Lịch sử Cách mạng Miền Nam, tỉnh Tây Ninh xếp hạng ba.
 
 
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối cũng đã thống nhất bầu Sở Giáo dục và Đào tạo làm Khối trưởng và Sở Y tế làm Khối phó Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội, đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2014.
 
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn