Cụm thi đua các Huyện, Thành phố nội địa thuộc địa bản tỉnh An Giang có nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong năm 2013

 8980 lượt xem
(BTĐKT) Ngày 22 tháng 01 năm 2013, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Cụm thi đua số 01 tiến hành tổng kết công tác thi đua năm 2013, ký giao ước thi đua năm 2014; đồng chí Nguyễn Đức Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua –Khen thưởng tỉnh An Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Năm 2013, tỉnh An Giang  tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiếp tục ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới và lạm phát trong nước, ảnh hưởng của biến động giá cả vật tư tăng, giá bán ra sản phẩm giảm; đặc biệt các mặt hàng chủ lực là lúa và cá liên tục giảm giá, đầu ra không ổn định, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống đại bộ phận người dân và làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên các đơn vị trong cụm 1 đã thực hiện Kế hoạch số 2442/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc Phát động phong trào thi đua năm 2013. Xây dựng và tổ chức phong trào thi đua có nề nếp, chú trọng bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua của các huyện, thành phố. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua XDNTM gắn với  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh; chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước...
 
Huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân và Chợ Mới tiếp tục là địa phương có phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nổi bật, trong năm vận động nhân dân và mạnh thường quân từ các nơi khác đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng cầu, đường, trường học, trạm y tế xã...UBND cấp huyện đã tặng hàng trăm bằng khen và đề nghị UBND tỉnh tặng trên 400 bằng khen về xã hội từ thiện, đa số trong đó là khen đóng góp xây dựng Nông thôn mới. 
 
Châu Phú nổi bật với phong trào hiến máu nhân đạo, có gia đình tất cả người lớn đều tham gia hiến máu, có người mù cũng tham gia hàng chục lần hiến máu. Nổi bật nhất là việc vận động mua xe cứu thương chuyển viện (bình quân trên 1 xe/ xã), số lượng xe nhiều nhất trong tỉnh. 
 
Thành phố Long Xuyên là địa phương dẫn đầu phong trào phòng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.
 
Phú Tân là nơi tổ chức thi đua theo cụm, khối khá tốt, hàng năm duy trì việc tổng kết phong trào thi đua và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thi đua.
 
Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi  ngày càng phát triển toàn cụm có hàng chục ngàn nông dân giỏi 3 cấp; nhiều nhất là huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Thoại Sơn...
Trong năm 6 đơn vị trong cụm đã vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo, XHTT gần 100 tỷ đồng, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 4,5 tỷ đồng.
 
Các phong trào thi đua đã góp phần vào phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đơn vị; Tốc độ tăng trưởng GPD 06 đơn vị đều tăng khá so cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển  KTXH của tỉnh: Chợ Mới đạt 14,78%, Châu Thành 13,47%, Phú Tân 13,36%,  Thoại Sơn 13,08%, Châu Phú 12,6% , Long Xuyên 9,12%. Bình quân toàn cụm GDP đạt 12,6% cao gấp 1,52 lần GDP của toàn tỉnh.
 
Thu ngân sách trên địa bàn 06 đơn vị được 1.314,31 tỷ đồng đạt 106,9% kế hoạch; trong đó Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các đơn vị trong cụm đúng hướng, giải quyết nhiều việc làm cho nhân dân, với tổng cộng 39.932 người đạt 122,8% kế hoạch, có 5 đơn vị giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt kế hoạch. Riêng thành phố Long Xuyên đạt kế hoạch đã đề ra. 
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có chuyển biến tốt, thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội. Các đơn vị đều quan tâm đổi mới phong trào thi đua, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên phong trào thi đua. 
Với thành tích đạt được cụm đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc cho Nhân dân, cán bộ huyện Thoại Sơn, Bằng khen cho Nhân dân, cán bộ huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú.
Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2014 với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; đăng ký công trình chào mừng 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam.
 
Năm 2013 thành phố Long Xuyên đã hoàn thành xuất sắc vai trò Cụm trưởng; năm 2014 huyện Châu Thành được các thành viên bầu làm cụm trưởng; huyện Thoại Sơn được bầu làm cụm phó Cụm thi đua số 01.
 
Vũ Đình Phùng
 
Ý kiến của bạn