Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh

 9893 lượt xem
(BTĐKT) Sáng ngày 13.02.2014, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2013. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2013 do UBND tỉnh phát động, Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh đã phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối thực hiện tốt 09 chỉ tiêu thi đua, bao gồm: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; đề xuất các giải pháp trong công tác lãnh đạo, quản lý mang lại hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính; xây dựng tổ chức, bộ máy trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.
 
Từng cơ quan, đơn vị trong khối đã phát động liên tục, sâu rộng các phong trào thi đua như: Phong trào “Lao động sáng tạo, lao động giỏi”, “Đổi mới công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật quản lý mới”, “Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn, hiệu quả”, “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” đặc biệt là phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các phong trào, nội dung thi đua của Khối luôn gắn sát với các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước; được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm và phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, đã động viên thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia. 100% các đơn vị trong Khối đều đăng ký thi đua và thực hiện tốt các chỉ tiêu giao ước. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học và giải pháp kỹ thuật được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham luận của bà Hà Thị Hải Nguyệt – Chánh Văn phòng Sở Công Thương về tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện tốt công tác TĐKT của đơn vị trong Khối và của Sở Thông tin và Truyền thông về kinh nghiệm tổ chức, điều hành hoạt động Khối Thi đua.
 
Năm 2014, Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tiếp tục duy trì có nền nếp việc đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện, kịp thời khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác thi đua - khen thưởng. Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của các ngành trong Khối Thi đua trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2013. Đồng chí yêu cầu trong năm 2014, các ngành trong Khối thi đua cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị đã thống nhất bình bầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp hạng nhất, Sở Công Thương xếp hạng nhì và Sở Thông tin và Truyền thông đạt hạng ba. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (Khối trưởng năm 2013) đã công bố Quyết định chuyển giao Cờ Luân lưu khối trưởng cho Sở Xây dựng và bầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát làm khối phó năm 2014.
 
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn