Lâm Đồng: Tạo sự đồng thuận tăng sức lan tỏa trong dân.

 10057 lượt xem
(BTĐKT) - Sáng 18/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2014. 
Đồng chí Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng TW đã dự và chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2013, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như phong trào “Tháng Công nhân năm 2013”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; biểu dương 65 điển hình tiên tiến giai đoạn 2008 -2013; cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính… được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình tham gia, ủng hộ.
 
Nội dung thi đua hướng vào: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013); tổ chức Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt, kỷ niệm 120 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt … rất phong phú, đa dạng, toàn diện, phù hợp với mục tiêu của từng cấp, từng ngành và đạt được kết quả khá tốt trên các lĩnh vực:
 
Trong kinh tế có các phong trào thi đua hướng vào các nội dung khắc phục khó khăn về vốn, thị trường đầu ra, duy trì phát triển tăng lượng khách du lịch, ổn định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển sản xuất, đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông, quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại … Đặc biệt, việc triển khai phong trào thi đua “Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “không yêu cầu bồi thường hoa, màu và tài sản, tự nguyện hiến đất đai, đóng góp ngày công và vật tư, kinh phí làm đường giao thông”, hình thành các làng nghề, tổ chức hợp tác sản xuất có hiệu quả như: Làng trồng Nấm ở huyện Đức Trọng, trại trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP… đã nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, bước đầu đã có kết quả cụ thể với 04 xã đã về đích, đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong giáo dục, đào tạo; phong trào “Chăm sóc sức khỏe nhân dân”, chương trình phòng chống dịch bệnh… góp phần nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, công tác chăm sóc các đối tượng chính sách và gia đình có công được quan tâm, giải quyết việc làm cho 30.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 44%, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,3%, hộ nghèo đồng bào dân tộc còn 10,1%.
 
Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận an ninh, quốc phòng tiếp tục được phát huy, với các phong trào tiêu biểu như: “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm thi đua giành 3 nhất”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành điều lệ; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” … các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể với các phong trào xây dựng tổ chức vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng người cán bộ gương mẫu,… đã làm cho bộ máy Nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin cho các tầng lớp nhân dân.
Công tác khen thưởng cũng đã được quan tâm, đảm bảo chính xác và kịp thời hơn; trong đó, đã quan tâm khen thưởng cá nhân người lao động trực tiếp, những địa bàn còn nhiều khó khăn. 
 
Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2013 đã thực sự là động lực, động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ của tỉnh tham gia, tạo sự đồng tâm, hiệp lực, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, là cơ sở, nền tảng để Lâm Đồng tiếp tục thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 và những năm tiếp theo. 
 
Với những thành tích đã đạt được trong năm 2013, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2014 sẽ tập trung thực hiện theo 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp với tinh thần “Càng khó khăn, càng phải thi đua” và tiếp tục thực hiện chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.
 
Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ phấn đấu để đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 14-15%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5-2% (hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4-5%), có 15 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, có 79% trở lên tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.
 
Huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện 5 khâu đột phá, các công trình trọng điểm và các địa bàn trọng điểm; thực hiện đồng bộ và quyết liệt các chương trình, kế hoạch của đề án tái cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.  
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà biểu dương và chức mừng những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Lâm Đồng những năm qua, đề nghị tiếp tục phát huy tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tin tưởng và hy vọng rằng năm 2014 và những năm tiếp theo, Hội đồng Thi đua- khen thưởng các cấp của tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của cả nước. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Tổ chức hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 
Bám sát nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng mới được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành, để kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi  đua, khen thưởng của tỉnh, trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Chuyển trọng tâm công tác khen thưởng sang khen nhiều cho người lao động trực tiếp; tăng cường phát hiện nhân tố mới nảy sinh từ các phong trào thi đua để khen thưởng. Tập trung thực hiện tổt Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ về phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp trong tỉnh, đổi mới nội dung và chất lượng hoạt động của Hội đồng, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng. 
Hoài Thanh

 

 
Ý kiến của bạn