Hội nghị tập huấn chế độ quản lý tài chính kế toán và triển khai kế hoạch dự toán ngân sách năm 2014

 7779 lượt xem
(BTĐKT) - Ngày 21/02/2014, tại Hải Dương, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn chế độ quản lý tài chính kế toán và triển khai kế hoạch dự toán ngân sách năm 2014. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Nguyễn Quốc Tuấn; các công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công chức, viên chức làm công tác kế hoạch tài chính, kế toán, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản ở các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ, các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe và trao đổi với chuyên gia của Bộ Tài chính về các vấn đề về tự chủ đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp theo hướng dẫn tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; về một số vấn đề cần nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; những khó khăn trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ; những quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014 và công tác lập, báo cáo và xét duyệt báo cáo quyết toán năm 2013 của các đơn vị.
 
Những nội dung thiết thực trên đã góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức làm công tác kế hoạch tài chính, kế toán, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản ở các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ, các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ. Với các nội dung tiếp thu được tại Hội nghị, các công chức, viên chức tham dự tập huấn sẽ thực hiện tốt hơn công tác tài chính, công tác lập kế hoạch, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong năm 2014.
Một vài hình ảnh tại buổi lễ:
 
 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
 Chuyên gia của Bộ Tài chính trình bày các vấn đề tại Hội nghị.
 
   Quang cảnh hội nghị.
 
Gia Linh 
 
Ý kiến của bạn