Quảng Trị: Quyết tâm thi đua với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” năm 2014

 10341 lượt xem
(BTĐKT) - Chiều qua 24/2/2014, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) năm 2013, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2013, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ rõ nét. Việc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, lao động sáng tạo được nhân rộng. Nhiều khu công nghiệp, làng nghề và hợp tác xã phát triển, thu hút nhiều dự án đầu tư; các ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển thêm nhiều nghề mới; nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa và quy mô doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất. 

Năm qua tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt: 1.875 tỷ đồng đạt 109,65% dự toán; trong đó thu nội địa: 1133 tỷ đồng đạt 129,48% dự toán địa phương; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 712 tỷ đồng đạt 85,26% dự toán. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,9% (KH là 8,5 - 9%), trong đó khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,8% (KH là 2,5 - 3%), khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,9% (KH là 11,5 - 12%), khu vực dịch vụ tăng 8,6% (KH là 8,5 - 9%). 
Mặt khác, công tác bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, được đông đảo các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo được quan tâm đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đối với các gia đình chính sách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện tốt. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được đẩy mạnh. Phong trào thi đua quyết thắng bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được lực lượng vũ trang triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung và hình thức phong phú. 
 
Đồng thời, mặt trận, đoàn thể các cấp duy trì và tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua, góp phần tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc, là động lực to lớn để động viên toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao, nhất là gắn liền việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và củng cố tổ chức cơ sở đảng. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, qua đó kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 
 
 
Đồng chí Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc
 
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 
 
Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch và chương trình phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực: Tam nông  “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong các Doanh nghiệp, doanh nhân, trong hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; trong tầng lớp Hội viên, Đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, các đoàn thể. Tổ chức tốt các hoạt động truyên tuyền Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2014). 
 
Đẩy mạnh hoạt động cộng đồng xã hội và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh cho nhân dân; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. 
 
Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
Tiếp tục thực hiện tốt việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác về thi đua yêu nước. Các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện tốt và có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, kịp thời, chính xác, tiết kiệm”. 
 
Thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ các chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất. Tiếp tục thực hiện có chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các lực lượng vũ trang nhân dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, làm cho phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn bề sâu, kiên quyết đấu tranh phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội… Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Tỉnh Quảng Trị quyết tâm thi đua với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2014
 
Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba (truy tặng) cho ông Đoàn Cầu, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời huyện Triệu Phong; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 tập thể và 21 cá nhân; Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 12 cá nhân; Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho 29 đơn vị xuất sắc năm 2013. 
 
Trần Ngọc Hưng 
 
Ý kiến của bạn