Thành phố Hồ Chí Minh Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào yêu nước năm 2014

 10935 lượt xem
(TĐKT) - Ngày 21/3/2013, thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. 

Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Vụ thuộc Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng thành phố, cán bộ làm chuyên trách công tác thi đua của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, tổng công ty và công ty trực thuộc thành phố, cơ quan, đơn vị, quận, huyện…Đặc biệt đến dự còn có 100 tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Năm 2013, do bị tác động và ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước, kinh tế thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách, có mặt còn gay gắt hơn năm 2012 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công ăn việc làm của người lao động, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Trước tình hình đó, lãnh đạo thành phố đã tập trung quán triệt, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân, nắm bắt kịp thời những diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế thế giới, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp chỉ đạo tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý những vấn đề mới phát sinh, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành theo dõi, đánh giá phân tích tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp, phát động các phong trào thi đua yêu nước để động viên cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố ra sức phấn đấu để khắc phục khó khăn, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Thành phố đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó đáng kể nhất là các chỉ tiêu; Thành phố đã hoàn thành cơ bản 21/25 chỉ tiêu kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 764.561 tỷ đồng, tăng 9,3%. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên, quốc phòng- an ninh, trật tự - an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các công trình, chương trình mang tính đòn bẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đã được cụ thể hóa bằng việc xây dựng và ban hành các kế hoạch, các chương trình đang được triển khai thực hiện. Có được kết quả của những thành công trên. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu bằng sức mạnh và quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cùng các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và toàn thể các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, tập trung linh hoạt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể thành phố, do đó tình hình kinh tế- xã hội thành phố đã đạt được cơ bản các chỉ tiêu đề ra. 
 
 
Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà thay mặt Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thi đua Khen thưởng thành phố và các đoàn thể chính trị, với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến có hiệu quả thiết thực từ các phong trào, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội, tuyên truyền sâu rộng một số Luật thi đua khen thưởng, nhằm nhận thức được vai trò trong công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, kiểm tra, giám sát, tổ chức tốt các phong trào thi đua. Biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của thành phố với tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và hội đồng thi đua các cấp tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước ấn tượng, sâu sắc, năng động, sáng tạo có sức lan tỏa trong cộng đồng. Phong trào thi đua ngày càng được nâng cao, tiêu chí bình xét đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, văn minh, đổi mới về nội dung phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt- việc tốt tạo được sự lan toả trong phong trào thi đua của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực hoạt động công tác, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Việc tổ chức đăng ký thi đua, cụm khối hoạt động hiệu quả kế hoạch tiêu chí, công bằng, công khai dân chủ sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đồng thời làm cơ sở cho việc đáng giá sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đơn vị, tạo phong trào thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối  mang lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua thực hiện việc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức Đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố đồng chí Lê Hoàng Quân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và yêu cầu từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao trong học tập, sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hoá, chấp hành luật giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của thành phố, ra sức phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kinh tế- xã hội năm 2014.
 
 
Nhân dịp này, 17 tập thể xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua; 54 tập thể được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các sở, ban ngành, đoàn thể, các Tổng công ty, công ty, quận, huyện và các cụm khối thi đua thuộc Thành phố; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Thành phố                                                                   
                                                                                                        Đào Xuân Phúc
 
Ý kiến của bạn