TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI – DẠY NGHỀ, DẠY NGƯỜI

 7199 lượt xem
(BTĐKT) - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3828/QĐ-BGĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo trên cơ sở trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Hà Nội và Quyết định số 1634/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội được thành lập trên cơ sở 3 trường trước đây là Trường Trung học Lương thực thực phẩm, Trường Trung học Nghiệp vụ Thủy lợi và Trường Nghiệp vụ vật tư Nông nghiệp. Hiện nay trụ sở chính của nhà trường ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề cho người lao động. Nghiên cứu triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến nội dung đào tạo của trường và chuyển giao các tiến bộ, kỹ thuật vào phục vụ sản xuất thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, liên kết và hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong nước và ngoài nước, tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, quản lý, tổ chức viên chức và tài sản của trường theo phân cấp của Bộ và quy định của nhà nước.

Để phù hợp với nhu cầu nhân lực ngày càng cao của đất nước, trường đã đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, biên soạn nhiều giáo trình, mở nhiều ngành nghề đào tạo mới như Tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn, công nghệ lương thực thực phẩm, quản lý và kinh doanh nông nghiệp, quy mô đào tạo hàng năm đều tăng lên. Thực hiện đổi mới công tác quản lý đào tạo, nhà trường đã xây dựng các quy định, quy trình hướng dẫn công tác đào tạo, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra công tác đào tạo đảm bảo kỷ cương quy chế giảng dạy, kiểm tra các môn học, thi tốt nghiệp. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trường thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm tìm ra những phương pháp giáo dục mới. Kết quả đào tạo hàng năm học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt từ 97% trở lên, tỉ lệ học sinh – sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoảng 5%, loại khá trên 40%, công tác đào tạo trong những năm qua đã được chuẩn hóa và đi vào nề nếp, chất lượng đào tạo được công ty, xí nghiệp trong và ngoài ngành chấp nhận.
 
Trong 5 năm qua nhà trường đã cử hơn 400 lượt giảng viên đi học nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, các lớp học bồi dưỡng được tổ chức học tập trong và ngoài nước, chính vì vậy trình độ chuyên môn của cán bộ, giảng viên được nâng cao cả về chuyên môn và nghiệp vụ.
 
Bên cạnh đào tạo liên kết, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng học tập của học sinh, sinh viên, xây dựng thái độ học tập nghiêm túc trong học sinh, sinh viên, kỹ năng tay nghề, kỹ năng mềm. Công tác giáo dục học sinh, sinh viên là một việc được duy trì và đặc biệt quan tâm thường xuyên trong nhà trường. Thường xuyên tổ chức, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm hàng tháng, quý và kịp thời thông báo với gia đình học sinh, sinh viên tình hình học tập và rèn luyện của con em mình tại trường. Kết quả xếp loại đạo đức học sinh, sinh viên hàng năm, loại khá tốt, xuất săc chiếm đến 90%.
 
Đi đôi với giáo dục, cơ sở vật chất nhà trường luôn được đầu tư, trang thiết bị phục vụ đào tạo được đầu tư, xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh mà ở đó học sinh, sinh viên được hưởng một môi trường tốt nhất, đời sống cán bộ, viên chức được chăm lo. Hàng năm nhà trường thực hiện việc rà soát sắp xếp nhân sự, biên chế tổ chức bộ máy phù hợp chức năng nhiệm vụ, năng lực cán bộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh cán bộ lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, bộ môn chuyên môn. Tổ chức thi tuyển giảng viên bổ sung cho các khoa chuyên môn, kết quả trong 5 năm tuyển dụng bổ sung hơn 40 giảng viên các chuyên ngành cho các khoa, bộ môn đáp ứng nhu cầu giảng dạy và phát triển của trường.
 
Công tác Đảng, Đoàn thể, Đoàn thanh biên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sác các nhiệm vụ được giao. Công đoàn trường đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, làm tốt công tác bảo hộ cho viên chức và học sinh, sinh viên. Phối hợp với các Đoàn thanh niên và các đơn vị trong trường tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên. Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo do cac tổ chức phát động.
 
Tuổi trẻ Đoàn thanh niên đã nhiệt tình tham gia phong trào thanh niên tình nguyện mùa hè, phong trào hiến máu nhân đạo, hàng năm có khoảng 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động thi đua trong giảng dạy, học tập và rèn luyện đã thực sự thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia.
 
Trong 5 năm qua, cán bộ, viên chức, sinh viên – học sinh nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhà trường đã tổ chức tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các Luật, Nghị định liên quan. Nội bộ đảm bảo đoàn kết, hàng năm đều hoàng thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Cán bộ viên chức nhà trường luôn tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, xây dựng nhà trường ngày một phát triển.
 
Bốn năm liên tiếp 2008-2011 trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2008 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 2009 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hai năm liên tiếp 2009-2010 nhận Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp. Năm 2011 là Cờ thi đua của Chính phủ cùng với nhiều Bằng khen khác của Công đoàn ngành và Trung ương Đoàn.
 
Để ghi nhận những đóng góp và phát triển của mình, trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
 
 Thanh Thảo
 
Ý kiến của bạn