Lời Bác kính yêu mãi vang động lòng dân

 9958 lượt xem
(BTĐKT)-66 năm trôi qua, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn còn vang mãi, là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho “người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

 Cách đây 66 năm, để động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc” của Đảng nhằm đánh bại thực dân Pháp xâm lược, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thi đua yêu nước trở thành vấn đề có ý nghĩa quan trọng và to lớn, Đảng và Nhà nước đã chính thức lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước. 

Thi đua yêu nước, theo Bác Hồ: “Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”, bất kỳ công việc gì ích nước lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. Hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội phải được tiến hành một cách tích cực và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần; qua đó thể hiện lòng yêu nước, thương dân, tình cảm thiết tha đối với quê hương, đất nước; phấn đấu vì độc lập, tự do, thống nhất của nước nhà, phát triển kinh tế và văn hóa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy thi đua làm động lực, bồi dưỡng nâng cao, phát huy lòng yêu nước; qua phong trào thi đua làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng hành động thực tế, cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập; lấy lòng yêu nước thúc đẩy thi đua, nâng cao hiệu quả thi đua.
 
66 năm qua, phong trào thi đua yêu nước liên tục phát triển, mỗi một thời kỳ cách mạng đều có những phong trào thi đua được Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, mang lại hiệu quả to lớn, để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. 
 
Tại tỉnh Tây Ninh, cùng với đồng bào cả nước, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, quân dân Tây Ninh đã một lòng đi theo cách mạng và đã ghi nhiều chiến công hiển hách. Là nơi đặt cơ quan đầu não cách mạng  trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tây Ninh đã xây dựng nên truyền thống quê hương trung dũng, kiên cường gắn với các địa danh, tên gọi đã đi vào lịch sử như các căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chiến khu Dương Minh Châu, Hội thề Rừng Rong, Tua Hai đồng khởi, động Kim Quang, vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn…
 
Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục phát động những phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, đã có nhiều phong trào dẫn đầu cả nước. Tiêu biểu là sự hồ hởi ra quân của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân với khẩu hiệu: “Ta đi xây dựng công trường, công trường xây dựng ta” xây dựng thành công công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng – công trình thủy nông lớn nhất nước với hồ chứa 1,5 tỷ m³ nước, hàng vạn km kênh mương phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh, thành lân cận. Hiện nay, cùng với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai các biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Tây Ninh tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Rất nhiều phong trào thi đua yêu nước từ tỉnh đến cơ sở đang phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và cả nước.
 
Từ phong trào thi đua ái quốc, tỉnh Tây Ninh vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là sự ghi nhận thành quả to lớn qua các thời kỳ lịch sử, nói lên tinh thần thi đua yêu nước của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, trong những năm qua, phong trào thi đua của tỉnh luôn gặt hái được những kết quả đáng khích lệ, luôn là đơn vị đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ.
 
Vận dụng tư tưởng của Bác trong “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã và đang nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với công tác khen thưởng và tuyên truyền tôn vinh nhân rộng các điển hình tiên tiến; có những giải pháp đồng bộ, khả thi nâng cao chất lượng, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động, dân chủ, công khai, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khắc phục những hạn chế trong bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong quần chúng nhân dân.
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn