Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương kiểm tra công tác TĐKT tại tỉnh Thái Bình

 8668 lượt xem
(BTĐKT) - Ngày 2/11, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã có buổi kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác Thi đua khen thưởng năm 2011 tại tỉnh Thái Bình. Đến dự có đồng chí Vương Văn Đỉnh – Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn, đồng chí Phạm Văn Sinh – Chủ tịch UBND tỉnh , Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Chủ tịch thưởng trực Hội đồng TĐKT; đồng chí Nguyễn Thái Hùng – Chủ tịch UBMTTQ cùng đại diện các ban, ngành của tỉnh. 

Trong 9 tháng đầu năm 2011, tổng chi ngân sách địa phương của tỉnh đạt 4.203,5 tỷ đồng bằng 82,8 % dự toán và tăng 58,7% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó: Chi phát triển kinh tế gần 1.700 tỷ đồng; chi tiêu dùng thường xuyên 2.500 tỷ đồng. Các cấp các ngành thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, luôn quan tâm thực hiện chính sách với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với các mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 50 cơ sở dạy nghề, đã đào tạo nghề cho hơn 25.000 lao động đạt 76 % kế hoạch; UBND tỉnh quyết định cho 212 dự án vay vốn với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng và hỗ trợ việc làm cho 2.105 người.
 
Thái Bình là một trong những tỉnh trọng điểm thực hiện chương trình nông thôn mới.
 
Năm 2011, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, trong đó tập trung hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, UBND tỉnh đã tổ chức và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh và khích lệ tinh thần toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Thái Bình phấn đấu đến năm 2015 tất cả các xã trong tỉnh đạt 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên, trong đó, 70 xã trở lên hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 8 xã làm điểm của tỉnh hoàn thành năm 2013; đến năm 2020, các xã còn lại đạt 15 tiêu chí nông thôn mới.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hiền đã trình bày nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là tình hình hoạt động của 10 cụm thi đua tỉnh quản lý và hoạt động có hiệu quả. Quá trình xét duyệt đề nghị các danh hiệu, hình thức khen thưởng ở từng cơ quan, địa phương không có hiện tượng trùng lặp, chạy theo thành tích tràn lan. Hình thức khen thưởng đã đi vào thực tế từ những tập thể, cá nhân ở nơi có nhiều khó khăn, yếu kém, trong đó chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất. Công tác tổ chức đã được kiện toàn, mỗi chuyên viên đều được theo dõi các huyện, thay đổi nhân sự hợp lí…
 
Đồng chí Phạm Văn Sinh – Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác TĐKT tỉnh còn nhiều hạn chế, điển hình là các khối doanh nghiệp, hội nghề nghiệp chưa có sự quan tâm đến công tác TĐKT; đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua ở cơ sở còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế nên hiệu quả công tác khen thưởng ở các đơn vị, địa phương chưa cao. Mặt khác, một số đơn vị việc khen thưởng chưa đi đôi với tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, một số lĩnh vực công tác, việc phát hiện nhân tố mới, điển hình mới chưa được kịp thời. Cần chỉ đạo hoạt động công tác TĐKT cấp xã, tăng cường chỉ đạo công tác tập huấn cho cán bộ huyện, xã.
 
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Vương Văn Đỉnh – Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết, tỉnh Thái Bình là đơn vị được Trung ương chọn làm điển hình về phong trào xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã bám sát các quyết định, nghị định, chỉ thị và các văn bản của Trung ương. Đồng chí cũng đánh giá cao về công tác TĐKT, bộ máy Ban TĐKT đã được hoàn thiện, công tác tuyên truyền đã đi vào toàn dân. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hơn nữa, mặt khác cần đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến theo kết luận 83-KL/TW của Bộ Chính trị và nâng cao chất lượng và quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, công chức làm TĐKT tại các cấp huyện, xã. Mặt khác, tỉnh cần tập trung giải quyết chế độ khen quá trình cống hiến và khen kháng chiến với các đồng chí nghỉ hưu hoặc có công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
 
Trong chuyến công tác lần này, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của UBND huyện Hưng Hà và Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình (TSC).
 
Gia Linh
 
 
Ý kiến của bạn