Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

 10989 lượt xem
(BTĐKT) – Trong 2 ngày 26-28/6/2014, tại Tp Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Đoàn Cường; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; công chức, viên chức làm công tác kế hoạch tài chính, kế toán, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản ở các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

 
Đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Nội vụ Đoàn Cường khai mạc Hội nghị tập huấn.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe và trao đổi với chuyên gia của Bộ Tài chính các vấn đề về Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng dự toán năm 2015 đúng thời gian và quy định tài chính.
 
Những nội dung thiết thực trên đã góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức làm công tác kế hoạch tài chính, kế toán, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ và thực hiện tốt việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, hạch toán và quyết toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ chính sách trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm thời gian theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Hoài Thanh
 
 
Ý kiến của bạn