Tập huấn vận hành thử nghiệm hệ thống Quản lý hồ sơ Thi đua, Khen thưởng trên internet (Hệ thống thủ tục hành chính công trực tuyến Electronic Emulation Commendation System - eECs)

 10786 lượt xem
(BTĐKT)-Sáng ngày 13.8.2014, tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn vận hành thử nghiệm hệ thống Quản lý hồ sơ Thi đua, Khen thưởng trên internet. 

 Tham dự Hội nghị có cán bộ, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Nội dung cơ bản được phổ biến tập huấn tại Hội nghị là hướng dẫn sử dụng hệ thống thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến về thi đua, khen thưởng. Hệ thống thủ tục hành chính công trực tuyến (Electronic Emulation Commendation System  - eECs) nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các trường hợp khen thưởng thành tích cao của công dân và các tổ chức trong cả nước. Hệ thống eECs do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) phối hợp với Cơ quan An toàn An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA) xây dựng.

Hệ thống giúp công dân, tổ chức theo dõi thông tin cũng như các danh sách các cá nhân, tổ chức được trình khen thưởng dựa trên các thành tích đã đạt được. Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hồ sơ đề nghị khen thưởng được tổ chức phân thành 02 khối: Danh sách hồ sơ đề nghị khen thưởng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bộ, ngành và đoàn thể ở Trung ương.
 
Hệ thống được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương triển khai thí điểm trong năm 2014, tại phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh được chọn để thể nghiệm trước khi ứng dụng đại trà trong toàn quốc trong những năm tiếp theo.
 
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn