Huân chương Lao động

 14693 lượt xem
 

MẪU HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

 

HẠNG NHẤT
HẠNG NHÌ
HẠNG BA

 

QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

       Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:

Điều 2. Huân chương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 33 Luật Thi đua, Khen thưởng có mười loại, trong đó năm loại không chia hạng và năm loại có chia hạng. Loại có chia hạng đều được chia làm ba hạng và được phân biệt bằng số sao gắn trên cuống, trên dải Huân chương.

Hạng nhất:                     ba sao

Hạng nhì:                       hai sao

Hạng ba:                        một sao.

Huân chương gồm có: Cuống Huân chương, dải Huân chương và thân Huân chương.

Điều 10. “Huân chương Lao động” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt  màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ có hai vạch màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 38mm, nền vàng, phía trên có dòng chữ “Huân chương Lao động” (màu đỏ), phía trong: Bên trái là hình bông lúa, bên phải là bánh xe lịch sử bao quanh sao vàng năm cánh dập nổi, phía dưới là dải lụa đỏ có dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng), tất cả các chi tiết được đặt trong khung viền màu xanh, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

 

QUY ĐỊNH MẪU BẰNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

        Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:

Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung: Dòng thứ nhất, dòng thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chủ tịch” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: Hình thức khen thưởng (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: Bên trái in hai dòng chữ: Số quyết định… ngày… tháng … năm….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …; Chủ tịch và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 455mm, rộng 355mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm.

 
Ý kiến của bạn