Đẩy mạnh thi đua yêu nước ngành Tòa án

 6438 lượt xem
Với chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Phong trào thi đua của ngành Tòa án trong những năm qua luôn được cán bộ, viên chức toàn ngành tích cực hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển của toàn ngành. 

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch mục tiêu cụ thể thực hiện các phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành gắn với các nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút 100% tập thể, cá nhân tham gia đăng ký các danh hiệu thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và các công tác khác.

Từ cuối năm 2006, thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, TAND tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn thu hút đông đảo cán bộ và các đơn vị tham gia. Những câu chuyện kể về Bác đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ công chức trong ngành, khích lệ mọi người phấn đấu làm theo lời Bác trong từng lĩnh vực mà mình phụ trách. Nhiều cán bộ đã chủ động nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến, việc làm sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị. 
 
Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua dài ngày, ngành còn triển khai các đợt thi đua ngắn ngày. Kết thúc mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá hiệu quả qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc. Đã cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của ngành, nâng cao chất lượng xét xử. Đặc biệt là chất lượng công tác tranh tụng tại phiên tòa theo hướng đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh theo tinh thần cải cách tư pháp và các quy định của Luật Tố tụng. Từ đầu năm đến nay, ngành Toà án đã thụ lý 2.635 vụ án các loại, đã giải quyết 2.580 vụ, đạt tỷ lệ 97,9%. Trong đó, đã giải quyết 1.497/1.506 vụ án hình sự; 248/264 vụ việc tranh chấp dân sự; 825/857 vụ án hôn nhân và gia đình; 10 vụ án về kinh tế, lao động, hành chính, đạt 100%. Không có trường hợp bị xét xử oan, bỏ lọt tội phạm; án bị huỷ, bị sửa đã được hạn chế ở mức thấp nhất và ngày càng giảm; các vụ án trọng điểm được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ngoài ra, trong năm toàn ngành đã đưa đi xét xử lưu động 142 vụ tại các địa bàn xảy ra vụ án. Đã thụ lý 307 vụ đề nghị xét miễn, giảm các khoản nộp ngân sách nhà nước, đã giải quyết 306 vụ, tổng số tiền hơn 766 triệu đồng. Công tác thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục công khai tại phòng tiếp dân. Công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án của các Tòa án đảm bảo đúng quy trình.
 
Trong thời gian tới, ngành Toà án tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ công chức ngành TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư…”. Nâng cao chất lượng xét xử giải quyết các vụ án, không để án quá hạn luật định, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xét xử oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt thủ tục xét hỏi và tranh tụng tại phiên toà theo quy định của pháp luật tố tụng và tinh thần CCTP. Tăng cường các phiên toà xét xử lưu động, lồng ghép tuyên truyền và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân …
 
 
Ý kiến của bạn