Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

 7097 lượt xem
(BTĐKT) Ngày 12 -13/11/2014, tại Đồng Nai, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2014 cho 380 đồng chí là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng, công chức Phòng Nghiệp vụ của 21 Ban Thi đua - Khen thưởng, tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và lãnh đạo, công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Nội vụ trực thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam 

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  dự và chỉ đạo Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Hội nghị lần này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Thi đua, Khen thưởng, về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định quy định chi tiết thi hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo các địa phương tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay. 
 
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe các đồng chí giảng viên là lãnh đạo các Vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về: 
+ “Những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ”;  
+ “Thi đua và một số nội dung về Tổ chức phong trào thi đua hiện nay”; 
+ “Thực hành trao thưởng và thảo luận”;
+ “Thảo luận tại Hội trường và giải đáp những nội dung  còn vướng mắc tại cơ sở” do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí trong Ban Tổ chức trực tiếp giải đáp một số ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam./.
 
Bùi Quang Đức
 
 
Ý kiến của bạn