Tập huấn công tác Thi đua, Khen thưởng trong hệ thống tổ chức kinh tế tập thể năm 2014

 6461 lượt xem
(BTĐKT)-Ngày 19.11.2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) cho hệ thống các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân trong toàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được bà Trần Ngọc Anh Thư – Trưởng phòng TĐKT huyện, thành phố, cơ sở và doanh nghiệp, Ban TĐKT tỉnh trình bày những quy định, những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt nhấn mạnh những quy định có liên quan đến khu vực kinh tế hợp tác.

Điểm đáng lưu ý liên quan đến công tác TĐKT, đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã mở rộng đối tượng khen thưởng cho nông dân, công nhân, người lao động và chú trọng nguyên tắc bình đẳng giới.
 
Điểm mới trong quy định về TĐKT, đó là không lấy danh hiệu thi đua làm cơ sở xét khen thưởng. Nếu tập thể, cá nhân lập được thành tích, thì tùy vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của thành tích để xem xét khen thưởng theo từng hình thức phù hợp và tương xứng với thành tích đạt được. Luật cũng bổ sung thẩm quyền được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động tiên tiến”, Giấy khen cho Giám đốc các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai lại Hướng dẫn liên ngành số 187/HD-LNKT ngày 17.7.2013 giữa Liên minh Hợp tác xã và Hội đồng TĐKT tỉnh quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ khen thưởng cho xã viên, người lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua tại cơ sở.
 
Việc tổ chức Hội nghị tập huấn đã giúp cho công tác TĐKT của các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân đi vào nề nếp, có chiều sâu và thực sự là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể./.
 
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn