Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

 6655 lượt xem
(BTĐKT)-Ngày 24 -25/11/2014 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2014 cho 280 đồng chí là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng, công chức Phòng Nghiệp vụ của 25 Ban Thi đua - Khen thưởng, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và lãnh đạo, công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Nội vụ trực thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có:

- Đ/c Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKTTW, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Đ/c Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng TĐKTTW, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, và Lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban.
 
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe các đồng chí giảng viên dày dạn kinh nghiệm, là lãnh đạo các Vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về: 
+ “Những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ”;  
+ “Thi đua và một số nội dung về Tổ chức phong trào thi đua  hiện nay” 
+ “Thực hành trao thưởng và thảo luận”
+ “Thảo luận tại Hội trường và giải đáp những nội dung còn vướng mắc tại cơ sở” do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí trong Ban Tổ chức trực tiếp giải đáp một số ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc./.
 
Bùi Quang Đức
 

 

 
Ý kiến của bạn