Hiệu quả tích cực từ đợt thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích

 10268 lượt xem
(BTĐKT)-Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn càng phải thi đua”, nhận thức được tầm quan trọng của đợt thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích, các cấp Công đoàn trong tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức phát động, triển khai thực hiện thi đua nhằm động viên công nhân, viên chức, lao động ra sức phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra. 

Năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do môi trường kinh tế - tài chính không thuận lợi. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn càng phải thi đua”, nhận thức được tầm quan trọng của đợt thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích, các cấp Công đoàn trong tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức phát động, triển khai thực hiện thi đua nhằm động viên công nhân, viên chức, lao động ra sức phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.

Ngay từ khi phát động, đã có 101 công đoàn cơ sở trong tỉnh đăng ký thi đua với 129 công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích, tổng giá trị là 15.000 tỷ đồng. Đến ngày 31.12.2014, hầu hết các công trình đăng ký đều được hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu, có công trình vượt đến 200% chỉ tiêu kế hoạch, về trước thời gian từ 10 đến 50 ngày, mang lại giá trị kinh tế trên 10 tỷ đồng. 
 
Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thi đua tăng năng suất lao động, hợp lý hóa quá trình sản xuất tiêu biểu như Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh tổng giá trị sản phẩm xuất khẩu 1 triệu USD, đạt 200% kế hoạch, về đích trước 16 ngày; Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tân Phước Hưng đạt 110% kế hoạch năm, về trước 13 ngày; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong, Công ty TNHH Hansae TN đều đạt và vượt kế hoạch, về trước 11 ngày…
 
Công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính sự nghiệp đăng ký các công trình nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu, hoạt động xã hội, chất lượng các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tiêu biểu như Công đoàn cơ sở xã Phước Trạch, Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Lợi Thuận, Lộc Hưng, Cục Hải quan, BQL Chợ Thành phố Tây Ninh, Quỹ TDND thị trấn Tân Châu, Chi cục Thuế Trảng Bàng…
 
Đợt thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014 tỉnh Tây Ninh đã kết thúc thắng lợi, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 34 tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, vượt các chỉ tiêu đăng ký thi đua./. 
 
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn