Công bố và ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

 179 lượt xem
 

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” là hoạt động thiết thực thuộc Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019.

                                        Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cuộc thi được Bộ Quốc phòng tổ chức, phát động trên phạm vi toàn quốc; thời gian tổ chức từ 06/9/2021 đến 06/10/2021 với 03 đợt thi Tuần, 01 đợt thi Tháng. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; thông qua đó góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 19/8/2021, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã ký ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi.

Xem chi tiết tại đây./.

                                                                                                                                                                                     Quỳnh Anh

https://tcnn.vn/news/detail/51964/Cong-bo-va-ban-hanh-The-le-Cuoc-thi-truc-tuyen-toan-quoc-%E2%80%9CTim-hieu-Luat-Canh-sat-bien-Viet-Nam%E2%80%9D.html

 
Ý kiến của bạn