Tổng kết Khối Thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh năm 2014

 8220 lượt xem
(BTĐKT)-Ngày 12.01.2015, Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng; đồng chí Giang Ngọc Trực – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Năm 2014, mặc dù trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, kinh tế có bước phục hồi nhưng còn chậm, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, kết quả thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đạt được kết quả như trên có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tạo ra sự đồng thuận vượt qua khó khăn của các tầng lớp Nhân dân.
 
Năm 2014, cùng với phong trào thi đua chung của tỉnh, phong trào thi đua của Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, với chức năng và nhiệm vụ của mình, các đơn vị trong khối thi đua đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quán triệt Quyết định 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW quy định MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Đặc biệt trong năm 2014, Khối Thi đua Mặt trận, các đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do ngành Trung ương, tỉnh phát động. Qua triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã có sức thu hút và lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân các dân tộc, hội viên, đoàn viên trong tỉnh, trong đó đã xuất hiện một số mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc.
 
Căn cứ vào kết quả chấm điểm thi đua, các thành viên đã suy tôn Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh dẫn đầu khối, hạng nhì thuộc về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh đạt hạng ba. Hội nghị cũng đã chuyển giao Khối trưởng năm 2015 cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nguyễn Hữu Ngân đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung hoạt động gắn kết các tổ chức trong Khối. Đồng chí Nguyễn Hữu Ngân cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Khối; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị trong Khối thi đua cần thực hiện trong năm 2015, trong đó tập trung vào: Quán triệt, triển khai và thực hiện đưa đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động thi đua năm 2015 vào hoạt động của Khối. Trong năm 2015, Khối phải nghiên cứu, tổ chức phong trào, hoạt động chung vào thời gian thích hợp; tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh.
 
Đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, Khối cần phát động phong trào thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 55 năm Chiến thắng Tua Hai, 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày lễ lớn trong năm 2015. 
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn