Tổng kết công tác TĐKT Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

 9313 lượt xem
(BTĐKT)-Ngày 4/3, tại Trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. 

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương. 

 
 
Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2015.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Chu Ngọc Anh khẳng định: Việc duy trì tổ chức hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc là điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh; chỉ đạo công tác TĐKT, lựa chọn, nhân rộng những mô hình mới hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; giới thiệu các tỉnh để điều hành, dẫn dắt phong trào thi đua của Cụm theo nhiệm kỳ luân phiên; tiếp tục xây dựng và cam kết đưa các phong trào thi đua ngày càng chất lượng toàn diện hơn; đồng thời mở rộng hợp tác trong khu vực trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… Từ đó, xây dựng Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc thành vùng giàu tiềm năng văn hóa, kinh tế tăng trưởng nhanh, quốc phòng – an ninh và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
 
Năm 2014, phong trào thi đua yêu nước và công tác TĐKT các tỉnh trong Cụm tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng trở thành phong trào hành động của các cấp, các ngành. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có tiến bộ. Nhiều điển hình tiên tiến đã có cách làm hay, sáng tạo đã được tôn vinh và khen thưởng kịp thời tạo sức lan tỏa rộng rãi. Công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời; tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp của các tỉnh đạt trên 40%. Qua đó, đã góp phần tích cực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của mỗi tỉnh. Với trách nhiệm là Trưởng Cụm thi đua, tỉnh Phú Thọ đã rất nỗ lực trong việc tổ chức các hoạt động của Cụm theo quy chế; tổ chức thành công hội nghị nghiệp vụ, thống nhất các tiêu chí chấm điểm và bảng điểm, tiến hành sơ kết công tác TĐKT của Cụm theo đúng kế hoạch.
 
Tại hội nghị, Cụm thi đua thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác TĐKT trong năm 2015, trong đó tập trung tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế từng tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, khách quan, chính xác, kịp thời có tính nêu gương học tập…
 
 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2015, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh, trong đó cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Đại hội gắn với việc tổng kết giai đoạn I, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đổi mới công tác xây dựng điển hình tiên tiến, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo các tiêu chí cụ thể, thiết thực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác khen thưởng cho những người lao động trực tiếp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác TĐKT
 
Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2015, bầu tỉnh Bắc Giang là Cụm trưởng và tỉnh Bắc Kạn là Cụm phó Cụm thi đua năm 2015. Cụm thi đua cũng thống nhất giới thiệu tỉnh Thái Nguyên là tỉnh có thành tích xuất sắc để đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc; tỉnh Phú Thọ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 Thanh Thủy
 
 
Ý kiến của bạn