Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV

 6986 lượt xem
(BTĐKT)-Ngày 27.5.2015, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV tổ chức họp thống nhất một số nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp. Dự họp có các các thành viên Ban Tổ chức Đại hội. 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ III đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các ngành, cấp, các thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đã bàn và thống nhất về Chương trình làm việc cụ thể của Ban Tổ chức Đại hội; phân công các sở, ban, ngành tham gia tổ chức Đại hội; Kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh và một số nội dung khác có liên quan.
 
Về chương trình làm việc của Ban Tổ chức, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đề nghị Thường trực Ban Tổ chức (Ban Thi đua – Khen thưởng) nghiên cứu kỹ, từ nay đến ngày tổ chức Đại hội bố trí 02 cuộc họp nữa để thống nhất các nội dung tổ chức. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực phối hợp với các cơ quan liên quan, trình nhiều nội dung để thành viên Ban Tổ chức xem xét, cho ý kiến và quyết định.
 
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có gần 400 đại biểu là những anh hùng, đại diện tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và cấp tỉnh, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, các thành phần kinh tế, tôn giáo, dân tộc. Việc phân bổ đại biểu phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua, được bình chọn từ cơ sở và đảm bảo cơ cấu tương đối hợp lý giữa các địa bàn, ngành nghề, lĩnh vực…
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh vào tháng 8 năm 2015.
 
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đề nghị các sở, ban, ngành cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ đã đề ra./.
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn