Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh

 9497 lượt xem
(BTĐKT) Ngày 29.5.2015, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2015. Dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ. 

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua của ngành Nội vụ Tây Ninh được triển khai sâu, rộng, tạo khí thế thi đua đến từng tập thể, cá nhân thuộc ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực: quản lý bộ máy, công chức, viên chức; quản lý và sử dụng quỹ tiền lương; quản lý Hội và tổ chức phi chính phủ; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính; công tác quản lý Nhà nước về thanh niên, tôn giáo, văn thư – lưu trữ và thi đua, khen thưởng.

05 năm qua, ngành Nội vụ đã nhận được những phần thưởng cao quý đáng khích lệ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 01 cá nhân, hạng ba cho Sở Nội vụ; Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 01 đơn vị, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân. Ngoài ra, Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ cũng tặng nhiều danh hiệu thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua hàng năm.
 
Nhân Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Nội vụ 05 năm qua.
Trong giai đoạn tiếp theo, phong trào thi đua phải được phát động và thực hiện sâu rộng, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, tổ chức bình xét, khen thưởng kịp thời, đúng theo quy định/.
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn