Hội nghị Điển hình tiên tiến huyện Dương Minh Châu, giai đoạn 2010-2015

 10537 lượt xem
(BTĐKT) Ngày 21.5.2015, huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2010-2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh. 
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện Dương Minh Châu đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, tạo động lực thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân hàng năm 13,79%, tổng thu ngân sách cấp huyện trong 05 năm đạt 1.185 tỷ đồng, vượt 59,5%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 8,51% (năm 2010) xuống còn 1,41% (năm 2014), trong đó thực hiện thành công Đề án xóa nghèo tại xã Bến Củi.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về diện mạo nông thôn, trong đó xã Bến Củi được công nhận đạt xã nông thôn mới vào năm 2014.
 
Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với các mô hình mới trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân của huyện Dương Minh Châu đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý. Trong 05 năm qua, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 08 tập thể, 08 cá nhân, trong đó có 02 Doanh nghiệp tư nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh cho 346 cá nhân, cờ thi đua cho 21 tập thể và nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Dương Minh Châu tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ chí Minh về các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết, phấn đấu nhân rộng các nhân tố tích cực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết huyện Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới.
 
Tại Hội nghị, huyện Dương Minh Châu đã biểu dương 100 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đồng thời trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 cá nhân, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 06 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu./.
 
Thái Thành
 
Ý kiến của bạn