Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2015

 10531 lượt xem
(BTĐKT)-Thực hiện Kế hoạch số 937/KH-CTĐ ngày 14/4/2015 của Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2015, ngày 17/7/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Cụm 

 Tham dự hội nghị có đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo UBND các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên các Ban Thi đua - Khen thưởng trong Cụm thi đua. Đại diện đơn vị Cụm trưởng, đồng chí  Bùi Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT tỉnh Bắc Giang. Đại diện đơn vị Cụm phó, đồng chí Nông Văn Chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì và điều hành hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc nói chung và phong trào thi đua yêu nước của mỗi tỉnh nói riêng đã đi vào chiều sâu, lan rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND các tỉnh trong Cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế: “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua sản xuất cánh đồng mẫu lớn”, “mô hình thi đua sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung”…các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thành viên trong Cụm.
Phong trào thi đua trong vực giáo dục đào tạo của các tỉnh trong Cụm thi đua diễn ra sôi nổi, cùng với phong trào thi đua đã trở thành truyền thống như: “Dạy tốt, học tốt”, “Tự học và nghiên cứu khoa học”, các phong trào mới được phát động như “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “vượt khó học giỏi”, “điểm 10 dâng Bác” được các thầy cô giáo và học sinh tích cực tham gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, báo chí phát thanh, truyền hình tiếp tục được quan tâm chỉ đạo duy trì và phát triển cả bề rộng, chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và nâng cao sức khỏe cộng đồng. 
Hệ thống các văn bản chỉ đạo trong công tác thi đua khen thưởng của các tỉnh được hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả, chất lượng công tác khen thưởng nâng cao rõ rệt, bám sát các phong trào thi đua yêu nước, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, từng ngành. Nhìn chung các phong trào thi đua đã động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân khắc khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn các tỉnh trong Cụm.
 
 
Lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua dự Hội nghị sơ kết.
 
Tại hội nghị, Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và Bảng chấm điểm thi đua, trong đó cần có nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá và phương pháp đánh giá, tiêu chí, tiến độ thời gian thực hiện việc bình xét thi đua của Cụm. (thời gian tới có thể nghiên cứu bổ sung thêm các tiêu chí: Cải cách hành chính; hội nhập kinh tế; liên kết phát triển kinh tế, du lịch giữa các tỉnh trong Cụm...)
 
Đồng chí Vương Văn Đỉnh phát biểu tại Hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen Trung ương đánh giá cao Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc là những địa phương luôn có cách làm mới trong phong trào thi đua, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương mình, làm tốt công tác tuyên dương người tốt việc tốt; khen thưởng kịp thời, đúng lúc. Đồng thời cũng cần quan tâm tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai kịp thời các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Các tỉnh cần khẩn trương tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen thưởng ở địa phương hướng tới việc khen thưởng về cơ sở, người dân, công nhân và người lao động trực tiếp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội yêu nước toàn quốc lần lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm.
 
Bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc  đề nghị các thành viên cụm trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Các ý kiến thảo luận, đóng góp các nội dung đổi mới hoạt động Cụm thi đua tại dự thảo quy chế hoạt động và bảng chấm điểm thi đua của Cụm năm 2015, do tỉnh Bắc Giang đơn vị Cụm trưởng dự thảo, tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn thiện và sớm ban hành, góp phần đổi mới hơn nữa hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Đồng thời để thực hiện có hiệu quả quy chế Cụm và các nội dung ký kết giao ước thi đua năm, Cụm thi đua 7 tỉnh  rất mong nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. /.
Hoàng Huế 
 
 
Ý kiến của bạn