Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đợt 2 năm 2015

 10019 lượt xem
 

 Ban Thi đua - Khen thưởng TW tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đợt 2 năm 2015

Mọi ý kiến xin gửi về Vụ I, Ban Thi đua - Khen thưởng TW. Địa chỉ 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: congthongtindientu@btdkttw.gov.vn

 

 
Ý kiến của bạn