Đại hội Thi đua Yêu nước thành phố Cần Thơ lần IV (2015 – 2020)

 7698 lượt xem
(BTĐKT)- Ngày 25/8/2015, Thành ủy- Hội đồng Nhân dân- Ủy ban Nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đại hội Thi đua Yêu nước thành phố Cần Thơ lần IV (2015-2020) 

 Đến dự Đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đồng chí Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các dân tộc, tôn giáo cùng 337 tập thể, cá nhân gương điển hình tiêu biểu, đại diện cho hàng chục ngàn gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh thuộc các đơn vị của thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua trong 5 năm qua (2010–2015). Công tác thi đua khen thưởng đạt được nhiều kết quả nổi bật, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, của đất nước. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của thành phố và của các ngành, các cấp, các địa phương. Nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đều gắn với các nội dung thi đua phong phú, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác khen thưởng đáp ứng yêu cầu, đúng Luật thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó khen thưởng thành tích kháng chiến đã cơ bản hoàn thành đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng trực tiếp người nông dân, công nhân, người lao động sản xuất. Trong 5 năm qua (2010-2015). Thành phố đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn thành phố. Các phong trào đã xuất hiện mô hình tiêu biểu, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Với các thành tích đó, toàn thành phố đã được Trung ương và địa phương khen thưởng như; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 02 tập thể và 04 cá nhân, Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 490 bà mẹ, Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 01 tập thể, Huân chương Độc lập hạng Ba cho 05 tập thể và 06 cá nhân, Huân chương Lao động các loại cho 111 tập thể và 273 cá nhân, Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân 01 cá nhân, Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 20 cá nhân, Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 51 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 255 tập thể và 744 cá nhân, Cờ thi đua của Chính phủ cho 29 đơn vị, Chiến sĩ thi đua toàn quốc 13 cá nhân, Cờ thi đua của UBND thành phố cho 459 đơn vị, Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 4.201 tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 1.474 cá nhân, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5.370 tập thể và 13.440 cá nhân. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đạt được hiệu quả cao. Các cấp ủy Đảng đều quan tâm, chỉ đạo quán triệt và nghiêm túc về việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua ”Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 5 năm phát động, phong trào đã đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa rộng, được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong thành phố nhiệt tình hưởng ứng với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đặc biệt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã giúp cho hàng nghìn hộ dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, xuất hiện ngày càng nhiều gương nông dân dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phát triển sản xuất tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tính chung trên toàn thành phố đến nay có 36 xã đạt được tổng cộng 560/720 tiêu chí; trong đó có 06 xã đạt 20 tiêu chí, 18 xã đạt 15 đến 19 tiêu chí, 12 xã đạt 11 đến 14 tiêu chí và không có xã nào đạt dưới 11 tiêu chí. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng, dịch vụ chuyển biến tích cực như; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về vùng ngoại thành”, “Bình ổn giá”. Tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.916 tỷ đồng, vượt 10,1% kế hoạch, tăng gấp 2 đến 3 lần so với giai đoạn năm 2006-2010, tăng bình quân 20%/ năm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ngành Giáo dục Đào tạo với phong trào ”Dạy tốt học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”. Phong trào thi đua trong ngành y tế với phong trào “Lương y như từ mẫu”. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thành phố. Bộ chỉ huy Quân sự thành phố với phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ngành công an tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều mô hình mới hiệu quả được nhân rộng. Qua đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai đồng bộ các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tiêu chí, nội dung cụ thể, thiết thực như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với cuộc vận động” “Ngày vì người nghèo”, trong 5 năm qua đã vận động được hơn 145 tỷ đồng, xây dựng 8000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được đông đảo quần chúng hưởng ứng tham gia đến nay có 601/630 khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư tiên tiến; 55/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. 
 
Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đã biểu dương và chúc mừng kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà chính quyền Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong những năm qua, đồng thời trong thời gian tới đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua; vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của thành phố. Bên cạnh đó thành phố phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, của các cơ quan, đơn vị; hình thức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia. Thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở thi đua, khen thưởng đúng đắn và kịp thời. Đồng thời lưu ý, cần hết sức quan tâm tới khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp, hạn chế việc khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng việc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. 
 
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.
 
Nhân dịp này, thành phố Cần Thơ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 08 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 35 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Cần Thơ; 45 tập thể và 18 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.
                                                                                                    Đào Xuân Phúc.
 
 
Ý kiến của bạn