Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu AHLĐ, AHLLVTND năm 2015

 14342 lượt xem
 

Ban Thi đua - Khen thưởng TW tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2015

Mọi ý kiến xin gửi về Vụ I, Ban Thi đua - Khen thưởng TW. Địa chỉ 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: congthongtindientu@btdkttw.gov.vn

 
Ý kiến của bạn