Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ IX: Tuyên dương những điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2010-2015

 6378 lượt xem
Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XII của Đảng, ngày 16/9, tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX năm 2015. 

 Dự đại hội có đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc cùng 242 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang sôi nổi chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước sẽ tạo ra khí thế mới, tinh thần mới trong việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.
 
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt trên 11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/năm (tăng 2,1 lần so với năm 2010). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách năm 2015 tăng 107% so với năm 2010. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng các phong trào thi đua khác.
 
Trong những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới", lấy phong trào làm trọng tâm để triển khai các phong trào thi đua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất... Nhiều địa phương trong tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao 5.500ha, vùng sản xuất ngô hàng hóa 15.000ha, vùng sản xuất chè 9.000ha…Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện. Đặc biệt, tỉnh tập trung đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng, tạo bước phát triển đột phá về hạ tầng giao thông.
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Năm 2015 có 48% làng bản, tổ dân phố, 72% hộ gia đình, 77% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được quan tâm, hệ thống giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Mạng lưới trường, lớp, các ngành học, bậc học tiếp tục được quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trên từng địa bàn. Công tác y tế được chú trọng và có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được triển khai tích cực thông qua các ohong trào thi đua.
Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai rộng khắp ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân, tập thể tiên phong trong lao động sản xuất, kinh doanh, trong nghiên cứu học tập, trong việc nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội, trong công tác quốc phòng và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong 5 năm qua. Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, tăng cường hơn nữa vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực cả về bề rộng lẫn chiều sâu, chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…
 
Tại Đại hội, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới, đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Hình thức tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể. Nội dung thi đua cần xác định rõ trọng tâm, sát với tình hình thực tiễn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn các chủ trương, kế hoạch với những việc làm cụ thể để phong trào thi đua yêu nước gần gũi với người dân. Các địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng và phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình tại các địa phương. Quan tâm, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.  
 
Đại hội đã thông qua danh sách các đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gồm 12 đồng chí.
 
Tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 -2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII sắp tới” trong đó tập trung vào 4 nội dung chủ yếu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, vượt khó, phấn đấu vươn lên, thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII đề ra, xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, vững bước trên con đường đổi mới.
 
Nhân dịp này, được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng 3 cho Sở Tài chính tỉnh Yên Bái; Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể; Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Vũ Hữu Lê – Giám đốc Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Hồng Hà Yên Bái; 9 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015; 15 tập thể và 55 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.
 
Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường tặng Huân chương độc lập hạng 3 cho Sở Tài chính tỉnh Yên Bái.
 
Đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc.
 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể; Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Vũ Hữu Lê – Giám đốc Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Hồng Hà Yên Bái.
 
3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015.
 
15 tập thể và 55 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.
 
 
Ý kiến của bạn