Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV

 6044 lượt xem
(BTĐKT)-Sáng 31/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV - năm 2015 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 5 năm 2011-2015, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016 - 2020. 

 Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gần 500 đại biểu đại diện cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, đại diện các tập thể, cá nhân, gia đình điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

 Báo cáo đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2011-2015, đã khẳng định: Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; các cấp, các ngành, đơn vị đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, gắn các phong trào thi đua với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công tác khen thưởng được quan tâm thực hiện tốt, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2015, đã có 7.153 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng, trong đó khen thưởng cấp Nhà nước 428 trường hợp, cấp tỉnh 6.725 trường hợp, qua đó đã động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua.
 
        Đồng chí Vy Văn Thành, tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phùng Thanh kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm thi đua cần thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ thi đua cụ thể của từng năm, từng đợt thi đua, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, chú trọng khen thưởng các tập thể, đơn vị cơ sở, cá nhân là công chức, viên chức, người trực tiếp lao động sản xuất, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành.
 
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 189 tập thể, cá nhân, hộ gia đình vì có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, lao động, sản xuất góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 và phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016 - 2020” với 6 nội dung trọng tâm, trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 từ 8-9%; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là phong trào trọng tâm trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020./.
PV
 
 
Ý kiến của bạn