Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV đã thành công tốt đẹp

 7555 lượt xem
(BTĐKT)-Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội XII của Đảng, Ngày 18/9 tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2015 

 Dự Đại hội có đồng chí Vương Văn Đỉnh- Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương -Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Du-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình; các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng. Dự Đại hội còn có 159 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của các ngành, đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2011- 2015.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và thực hiện tốt các phong trào thi đua ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế- văn hóa- giáo dục, an ninh quốc phòng,  xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...
 
Trong giai đoạn 2011- 2015, tỉnh Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 11 mẹ, truy tặng 66 mẹ; tặng Huân chương Lao động các hạng cho 13 tập thể, 77 cá nhân;. Huân chương kháng chiến hạng Ba 01 cá nhân; Huy chương kháng chiến hạng Nhì 01 cá nhân. Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 69 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 990 tập thể; 1.486 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 1.346 tập thể, danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 128 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 639 cá nhân...Các cá nhân, tập thể được biểu dương đều là những người có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, đề án khoa học áp dụng có hiệu quả trong thực tế cuộc sống. Nhờ sự đồng thuận trong việc thực hiện các phong trào thi đua, bức tranh kinh tế- xã hội của tỉnh đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011- 2015 đạt 13,5%/ năm; Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 tăng 1,75 lần so với năm 2010. 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Văn Đỉnh- Phó Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương biểu dương những kết quả trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2015. Để các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai có hiệu quả, tỉnh Bắc Kạn cần dành sự quan tâm lớn cho công tác thi đua khen thưởng (đặc biệt là công tác khen thưởng kháng chiến và tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng). Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các phong trào thi đua đột xuất và thi đua có trọng điểm; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
 
Đồng chí Vương Văn Đỉnh – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân tại Đại hội.
 
Phát biểu tại Đại hội Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã nhìn nhận thẳng thắn rằng, cùng với mặt tích cực, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh cũng có nhiều hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước ở một số nơi còn chưa được quan tâm đúng mức; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội chưa có biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác thi đua khen thưởng còn chưa chặt chẽ nên tác dụng và hiệu quả thực tiễn của các phong trào thi đua yêu nước chưa cao, chưa thường xuyên và chưa đi vào nề nếp. Trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Văn Du đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác thi đua, khen thưởng nói riêng, công tác thi đua khen thưởng phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; tôn vinh, biểu dương kịp thời những gương người tốt việc tốt, đặc biệt chú ý khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động, sản xuất, phong trào xây dựng nông thôn mới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình tốt, cách làm hay để phong trào thi đua có sức lôi cuốn và lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh...
 
Đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Tại đại hội, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 tới các cấp, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh với những nội dung trọng tâm như: Thi đua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng; đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”...
 
Đồng chí Lý Thái Hải-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết 100%, nhất trí danh sách cử 11 đại biểu, đại diện cho tỉnh Bắc Kạn đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. 
 
Trước đó, nằm trong khuôn khổ chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, tại Nhà Văn hóa tỉnh, Triển lãm ảnh những hoạt động nổi bật của các khối thi đua giai đoạn 2010 - 2015 đã diễn ra từ ngày 15/9/2015; Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV đã diễn ra tối ngày 17/9/2015.
 
                                                                                                            Hoàng Huế
 
 
Ý kiến của bạn