Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ III

 6751 lượt xem
Ngày 4/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trọng thể tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ III, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức là những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. 

 Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Điểu K’Ré, UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện các sở, ban ngành tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động và đại diện các tỉnh bạn đã đến chung vui cùng đại hội.

Báo cáo và tham luận tại đại hội đã khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh được phát động sôi nổi, rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tiêu chí cụ thể, các phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực và phát huy có hiệu quả.
 
Đại diện các gia đình nhận danh hiệu truy tặng cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.
 
Các phong trào, hoạt động thi đua của tỉnh phần lớn đã hướng đến việc giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương, đơn vị. Khơi dậy và phát huy được khả năng sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo điều kiện để phát triển con người, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật, sống có mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
 
Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến. Dù ở lĩnh vực nào, mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng thể hiện tinh thần phấn đấu, với ý chí cách mạng tiến công, tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo.
 
Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể,  cá nhân.
 
Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong giai đoạn 2011- 2015, tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.
 
Công tác khen thưởng được chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng thành tích, nhất là các trường hợp lập thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động sản xuất. Việc tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được chú trọng.
 
Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2011- 2015, tỉnh đã chủ động khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành, địa phương phát động.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu.
 
Tại Đại hội, đồng chí Lê Diễn đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh lần thứ III với các nội dung trọng tâm: Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các chương trình hành động thiết thực để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng của công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, điển hình ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng...
 
Đồng chí Lê Diễn cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2015-2020), chung sức, đồng lòng, xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Tặng Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
 
Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, đoàn thể nhân dân để tạo ra phong trào hành động cách mạng tự giác, tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Công tác thi đua không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn phải gắn với việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác khen thưởng cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất ở cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
 
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
 
Đại hội cũng đã thống nhất cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gồm 9 đại biểu.
 
Nhân dịp này, 3 mẹ được Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 240 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.
 
Ý kiến của bạn