Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ V - năm 2015

 6912 lượt xem
Ngày 19/6, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V - năm 2015 

Tới dự và chỉ đạo đại hội về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Quynh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTT, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT cùng 297 đại biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) của tỉnh trong 5 năm qua. 

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ V - năm 2015 là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định sự phát triển của các phong trào thi đua 5 năm qua; là đỉnh cao của đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế từ nhiều tháng nay. Đây là cuộc biểu dương lực lượng tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự hội tụ và biểu thị của trí tuệ, ý chí, tinh thần yêu nước, phản ánh khả năng mới, quyết tâm mới của mỗi địa phương, đơn vị; là động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, xây dựng nền tảng đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.
 
5 năm qua, phong trào TĐYN và công tác TĐKT của tỉnh đã có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, ngày càng đi vào nền nếp. Nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, hình thức thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với mục tiêu đề ra; biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực, được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, trở thành phong trào hành động của các cấp, các ngành, các địa phương như các phong trào, cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dạy tốt, học tốt”, “Vì an ninh tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”… Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến có bước tiến bộ. Công tác khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐYN; nhiều điển hình có cách làm hay, sáng tạo đã được vinh danh khen thưởng kịp thời. Qua đó tạo khí thế thi đua mới, sức lan tỏa rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ các phong trào TĐYN đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.        
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả của phong trào TĐYN trong toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân trong 5 năm qua. Thời gian tới, các đồng chí đề nghị cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào TĐYN, tạo động lực mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ đề ra.
 
Để đạt được mục tiêu đó, các đồng chí đề nghị công tác TĐKT cần làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐYN và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐYN, phát triển, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Đẩy mạnh các phong trào TĐYN gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác là một nội dung thi đua trong toàn xã hội. Tăng cường bám sát, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị để triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua phải được duy trì liên tục, bền bỉ, sôi nổi, có chiều sâu, hướng về cơ sở, đẩy mạnh vận động người trực tiếp lao động sản xuất tham gia vừa là động lực, là sức mạnh để thực hiện các mục tiêu thi đua, tránh hình thức, chạy theo thành tích. Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện bộ máy làm công tác TĐKT, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới…
 
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Chu Ngọc Anh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào TĐYN năm 2014 của tỉnh.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào TĐYN năm 2014 của tỉnh; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; phát động và hưởng ứng phong trào thi đua tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020.
 
 
Ý kiến của bạn